Strategikonsult erbjuder i dag olika former av chefs- och arbetslagshandledning, psykosociala arbetslags- och organisationsprocesser, konflikthantering, omorganisation, enskilt handlednings- och samtalsstöd m.m.

Jag som driver verksamheten heter Mats Haglund och är diplomerad psykoterapeut, diakon och jurist. Sedan 1995 har jag bedrivit denna verksamhet som frilans.

Arbetet inleddes i samverkan med Sköndalsinstitutet, nuvarande Ersta Sköndal Högskola, där jag verkade som basgruppsledare/handledare för blivande socionomer och diakoner, ett samarbete som över tid också inneburit en rad lärar- och utbildningsinsatser.

Jag arbetade inledningsvis under några år även med gruppverksamhet för alkohol- och drogberoende kvinnor i samverkan med Magnus Husskliniken, Karolinska sjukhuset samt med samtalsverksamhet för drogberoende i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm.

En grundläggande tanke för mina insatser är att alla människor har inneboende potential för utveckling och framgång bara de ges rätt förutsättningar och sammanhang.

Mina ledord är: Drivkraft  – Insikt – Kompetens – Helhet – Kvalitet

Kommentarer inaktiverade.